Home

Priprav sa na teoretické skúšky z letectva a vyplň si letecké testy. Kvízy s otázkami z oblasti letectva, založené na leteckých predpisoch. On-line letecká škola a teoretická príprava na pilotné skúšky ti uľahčí získať pilotný preukaz. Znalosti a vedomosti potrebné pre budúcich pilotov lietadiel a vrtuľníkov: PPL (A), CPL (A), UL (A), PPL (H), CPL (H), UL (H), ATPL (A), ATPL (H).

Nové testy

Sprav si nové letecké testy. Spolu 154 nových leteckých testov je označených písmenom X alebo Y a obsahujú okrem klasických otázok i obrázkové otázky, fotky, rovnice a výpočty. Želáme veľa úspechov!

Komplexné testy

Sprav si komplexné testy, zložené z viacerých oblastí letectva: Komplex A, Komplex B, Komplex C, Komplex D.

Najnovšie výsledky testov

MenoNázov testuÚspešnosťDátum
aaaSpôsobilosť leteckého personálu B 289%2016-06-27 12:58:56
aaaSpôsobilosť leteckého personálu B 190%2016-06-27 12:54:16
pilotLetecká angličtina B 175%2016-06-27 12:47:45
lojzoSpojovací predpis 121%2016-06-27 12:37:08
aaaSpôsobilosť leteckého personálu 280%2016-06-27 11:31:10
kLetecká navigácia 1022%2016-06-26 23:00:42
kLetecká navigácia X1610%2016-06-26 22:57:59
jLetecká navigácia X214%2016-06-26 22:55:29
jLetecká navigácia X1915%2016-06-26 22:52:48
jLetecká navigácia X185%2016-06-26 22:52:03
jLetecká navigácia X1710%2016-06-26 22:51:09
jLetecká navigácia X1615%2016-06-26 22:49:13
jLetecká navigácia X1615%2016-06-26 22:48:33
jLetecká navigácia X1515%2016-06-26 22:42:41
jLetecká navigácia X145%2016-06-26 22:38:43
jLetecká meteorológia X2515%2016-06-26 22:31:08
jLetecká meteorológia X240%2016-06-26 22:27:11
jLetecká navigácia Y225%2016-06-26 22:15:22
jLetecké právo a zákon o civilnom letectve X230%2016-06-26 22:13:01
jLetecké právo a zákon o civilnom letectve X220%2016-06-26 22:09:53