Home

Pripravte sa na teoretické skúšky z letectva a vyplňte si letecké testy. Testy s otázkami z oblasti letectva, založené na leteckých predpisoch. On-line letecká škola a teoretická príprava na pilotné skúšky Vám uľahčí získať pilotný preukaz. Znalosti a vedomosti potrebné pre budúcich pilotov lietadiel a vrtuľníkov: PPL(A), CPL(A), UL(A), PPL(H), CPL(H), UL(H), ATPL(A), ATPL(H).

Nové testy

Spravte si nové letecké testy. Spolu 154 nových leteckých testov je označených písmenom X alebo Y a obsahujú okrem klasických otázok i obrázkové otázky, fotky, rovnice a výpočty. Želáme veľa úspechov!

Komplexné testy

Spravte si komplexné testy, zložené z viacerých oblastí letectva: Komplex A, Komplex B, Komplex C, Komplex D.

Najnovšie výsledky testov

MenoNázov testuÚspešnosťDátum
lLetecká meteorológia X2555%2016-09-28 14:00:38
MMMMMLetecká meteorológia X24100%2016-09-28 13:44:23
MMMMMLetecká meteorológia X2495%2016-09-28 13:44:12
MMMMMLetecká meteorológia X2485%2016-09-28 13:43:38
MMMMMLetecká meteorológia X2480%2016-09-28 13:42:20
MMMMMLetecká meteorológia X2470%2016-09-28 13:41:13
MMMMMLetecká meteorológia X2460%2016-09-28 13:39:21
lukasLetecká angličtina B 895%2016-09-28 12:51:59
aKomplexný test 1557%2016-09-28 11:18:18
aKomplexný test 3163%2016-09-28 11:06:06
GgSpojovací predpis 77%2016-09-28 10:53:10
xxxasdfaLetiská L-14 Y349%2016-09-28 00:50:41
dfLetecké pohonné jednotky X3414%2016-09-28 00:30:51
bLetecké pohonné jednotky X3150%2016-09-27 22:03:31
lPalubné prístroje X0770%2016-09-27 21:46:37
lAerodynamika X6870%2016-09-27 21:38:21
vascLetecké pohonné jednotky X3290%2016-09-27 21:35:31
lAerodynamika X7065%2016-09-27 21:13:38
lAerodynamika X6655%2016-09-27 21:00:39
lAerodynamika X6490%2016-09-27 20:50:27
';

LETECKÉ TESTY

On-line testy na teoretické skúšky z letectva: PPL(A), CPL(A), UL(A), PPL(H), CPL(H), UL(H), ATPL(A), ATPL(H).